Rozdział II
GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY

1.

Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Zarządem Szkoły, są odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej Szkoły.

2.

Podstawą działalności finansowej jest preliminarz finansowy na dany rok budżetowy.