Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. w kategorii "opłaty za wynajem lokalu dla szkoły, opłaty eksploatacyjne związane z lokalem szkoły oraz obowiązkowe ubezpieczenia uczniów, pracowników i wolontariuszy"

godlo z podpisem