Ostatnio dodane

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
Ogłaszamy konkurs wakacyjny "Przedmiot z wakacyjną historią".
Regulamin Konkursu poniżej oraz w załączniku. 

Regulamin wakacyjnego konkursu ISSB 2023

Przedmiot z wakacyjną historią

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu (ISSB).

2. Czas trwania

Konkurs trwa od 20 lipca do 17 września 2023 roku, według następującego harmonogramu:

18 lipca – ogłoszenie konkursu

18 lipca – 15 września – czas na wysyłanie prac konkursowych
Od 18 września prace konkursowe będą dostępne online dla wszystkich rodziców w celu zapoznania się z nimi przed głosowaniem i wyborem najlepszej, zdaniem rodziców, pracy konkursowej.

23 i 30 września – wystawa prac konkursowych w formie elektronicznej wyświetlanej na laptopie przed zajęciami szkolnymi i po zajęciach, wtedy też należy głosować. Oddany głos = lizak. Jedna osoba może oddać tylko jeden głos.

7 października – oficjalne ogłoszenie wyników

3. Ogłoszenie konkursu

Organizator konkursu ogłasza konkurs za pośrednictwem strony internetowej ISSB oraz jej profili w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, TikTok)

4. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ISSB kontynuujący naukę od września 2023.

Organizator dopuszcza współpracę Rodziców uczniów przy powstawaniu prac konkursowych, zwłaszcza w przypadku uczniów klas młodszych, jednak główny ciężar przygotowania pracy konkursowej spoczywa na uczniu.

Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik i jego rodzice wyrażają także zgodę na publikację prac w całości lub części w mediach społecznościowych prowadzonych przez ISSB i na stronie ISSB.

5. Prace konkursowe.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz klasę, Organizator przyjmuje do 15 września 2023 roku do godziny 18.00 BST – na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Zadanie konkursowe

Praca konkursowa składa się z:

1. fotografii przedmiotu, związanego z jakąś bardzo ciekawą historią, która wydarzyła się podczas tegorocznych wakacji, oraz

2. nagrania video z opowiadaniem dziecka tej historii – 1 minuta! Dziecko musi być widoczne na nagraniu.

Prace konkursowe nie zawierające obu wymaganych elementów nie będą brane pod uwagę.

7. Wystawa prac konkursowych

Wszystkie nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną zaprezentowane online od 18 września na stronie szkoły oraz podczas wystawy (wyświetlanie na laptopie), która odbędzie się w ISSB w soboty, 23 i 30 września 2023 roku.

8. Głosowanie

Oglądający wystawę – uczniowie i rodzice – będą mieli możliwość oddawania głosów na swoje ulubione prace.

O kolejności miejsc w konkursie zadecyduje liczba uzyskanych głosów.

Jedna osoba może oddać jeden głos.

9. Nagrody

Autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody:

I miejsce – zwolnienie z czesnego za 12 zajęć w termie 3

II miejsce – zwolnienie z czesnego za 6 zajęć w termie 3

III miejsce – zwolnienie z czesnego za 3 zajęcia w termie 3
Nagród nie można zamienić na inny ekwiwalent.

10. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród

Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się 7 października 2023 roku poprzez stronę internetową ISSB oraz jej media społecznościowe.

Wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów nastąpi podczas kolejnych zajęć w polskiej szkole – 21 października 2023.

11. Postanowienia końcowe

Sprawy sporne związane z przeprowadzeniem konkursu rozstrzyga Dyrekcja ISSB. 

Regulamin wakacyjnego konkursu ISSB 2023