1. Przygotowanie do egzaminu ustnego GCSE:

     a) photocard - opisywanie zdjęć

     b) konwersacja - ćwiczenie w parach, odpowiadanie na pytania

 

Zadanie domowe

Zapisać historię opowiedzianą przez dziadka lub babcię z okresu gdy byli nastolatkami