1. "Jak spędziłem/am święta Bożego Narodzenia i Sylwestra" - wypowiedzi ustne

2. Przygotowanie do egzaminu ustnego:

     a) zapoznanie z zasadami i elementami egzaminu ustnego GCSE

     b) wybór indywidualnego tematu  konwersacji

      c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania do wybranego tematu konwersacji

 

Zadanie domowe

1. Dokończyć pisanie odpowiedzi na pytania do konwersacji

2. Wydrukować (czarno-białe) pięć zdjęć w poniższych tematach i przygotować ustny opis tych zdjęć (czas: ok 1,5 min / zdjęcie):

     a) rodzina

     b) jedzenia w restauracji

     c) święta w Polsce (Boże Narodzenie lub Wielkanoc)

     d) szkoła

     e) praca