Erasmus+ 09/2017 - 08/2020

rosana radlinska tyma 150Rosanna Radlińska-Tyma
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
marzena dziadkowiec 150Marzena Dziadkowiec
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
artemidaburyArtemida Bury
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniach 5 - 9 luty 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytucji partnerskich projektu, w którym udził wzięły Artemida Bury, Rosanna Radlińska-Tyma oraz Jolanta Daniszewska.

Podczas tego spotkania poznaliśmy instytucję nas goszczącą, czyli MODM w Białymstoku. Byliśmy obserwatorami lekcji otwartych przeprowadzonych przez uczestników projektu z organizacji goszczącej w Szkole Podstawowej nr 15w Białymstoku, podczas których zaprezentowane zostały techniki i narzędzia stosowane w nauczaniu języka polskiego.  Gościło nas Przedszkole Samorządowe nr 31, w którym uczestnicy projektu ze wszystkich organizacji parterskich prowadzili zajęcia z dziećmi. Wzięliśmy udział w warsztatach metodycznych dotyczących naucznia na etapie wczesmoszkolnym oraz przedmiotowym w języku polskim. Warsztaty zostały przygotowane przez pracowników merytorycznych instytucji goszczącej.

Spotkanie zakończone zostało wspólną pracą warszatową uczestników szkolenia nad wytworzeniem rezultatów pracy intelektualnej projektu.

W załączniku ćwiczenia wykorzystane podczas warsztatow metodycznych oraz zdjęcia ze szkolenia.

Attachments:
Download this file (006.jpg.png)006.jpg.png[ ]677 kB
Download this file (007.jpg.png)007.jpg.png[ ]103 kB
Download this file (033.jpg.png)033.jpg.png[ ]864 kB
Download this file (041.jpg.png)041.jpg.png[ ]90 kB
Download this file (059.jpg.png)059.jpg.png[ ]108 kB
Download this file (062.jpg.png)062.jpg.png[ ]116 kB
Download this file (Ćwiczenia 2.docx)Ćwiczenia 2.docx[ ]18 kB
Download this file (Ćwiczenia.docx)Ćwiczenia.docx[ ]19 kB

W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych".

Podczas spotkania wszystkie organizacje partnerskie zaprezentowały swoje placówki oraz charakter ich działania. Wymianom doświadczeń i dyskusjom towarzyszyło przekonanie, iż specyfika każdej placówki przysłuży się rozwojowi pozostałych oraz, że posiadamy dużo punktów stycznych pomimo działania w znacznie różniących się od siebie krajach.

Omówiony został również podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu.

Z ramienia naszej szkoły w spotkaniu udział wzięły: Artemida Bury i Jolanta Daniszewska

W załączniku zdjęcia.

Attachments:
Download this file (047.jpg)047.jpg[ ]287 kB
Download this file (048.jpg.png)048.jpg.png[ ]698 kB
Download this file (078.jpg.png)078.jpg.png[ ]730 kB

 

Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu
c/o Fonthill Primary School
Ascot Road
Bristol BS6 5HB
www.issb.info
Szanowni Państwo,
W imieniu Integracyjnej Szkoły Sobotniej w Bristolu, organizacji partnerskiej projektu programu Erasmus+ „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych”, zwracamy się do Państwa instytucji z prośbą o pomoc w upowszechnianiu oraz promocji realizowanego przez nas projektu.
Projekt „Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych” jest skierowany do nauczycieli i kadry zarządzającej szkół polonijnych.
Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku w międzynarodowym partnerstwie ze szkołami polonijnymi z pięciu europejskich państw (Litwa, Wlk. Brytania, Belgia, Norwegia i Hiszpania).
Głównym celem podejmowanych w projekcie działań jest wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych, dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, a przede wszystkim wypracowanymi rezultatami projektu jakimi są m.in. metodyczne kursy e-learningowe.
Kursy te skierowane do nauczycieli polonijnych i obejmujące swą tematyką metodykę nauczania w języku polskim będą powstawały cyklicznie przez cały okres trwania projektu tj. do sierpnia 2020 r. Tematyka kursów będzie ściśle powiązana z potrzebami w zakresie szkoleń metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli edukacji polonijnej (na podstawie przeprowadzonej przez MODM w Białymstoku analizy potrzeb szkoleniowych nauczycieli polonijnych z instytucji partnerskich). Pierwszy kurs e-learningowy „Aktywność twórcza w pracy nauczyciela szkoły polonijnej” jest już dostępny na stronie internetowej projektu – polonia.modm.bialystok.pl . Udział w kursach e-learningowych jest całkowicie bezpłatny. Osobom, które ukończą dany kurs zostanie wystawiony i wysłany certyfikat ukończenia kursu e-learningowego.
W związku z powyższym, bardzo prosimy o zamieszczenie informacji o realizowanym przez nas projekcie na stronie internetowej Państwa instytucji w postaci:
- krótkiej informacji o realizowanym przez nas projekcie,
- odnośnika (link) do strony internetowej projektu – polonia.modm.bialystok.pl,
- informacji o możliwości bezpłatnego udziału zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji metodycznych nauczycieli polonijnych w przygotowanych w ramach projektu kursach e-learningowych, dostępnych na ww. stronie projektu