W ostatnią sobotę w sympatycznej atmosferze nasi uczniowie doskonalili umiejętność odmieniania rzeczowników przez przypadki i rozbiory logiczne zdań.

Materiały z zajęć

Ćwiczenie wykresy

Wzór - jak robić wykresy zdań

Ćwiczenie odmiany

Podczas przerwy śródrocznej, proszę nie zapominać o czytaniu po polsku. Można do tego wykorzystać podręcznik, można również czytać swoje własne książki. Bardzo proszę, by na sobotę, 2 marca, przygotować mi raport z Waszego czytania.

Pozdrawiam

Pan Wojtek