W ostatnią sobotę:

- przedstawiłem uczniom podstawowe wiadomości na temat zbrodni katyńskiej - jako wprowadzenie do uroczystości patriotycznej, która odbyła się 20/5 w katedrze na Clifton,

- na podstawie tekstu czytanki z podręcznika, jak również materiałów źródłowych (wspomnienia) poznawaliśmy młode lata Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II,

- kontynuowaliśmy omawianie czasownika - tym razem skupiliśmy się na trzech czasach czasownika.

W domu - proszę wykonać tyle ćwiczeń o czasowniku z Waszych podręczników, ile to możliwe, i potrenować odmienianie czasowników przez osoby, w trzech czasach.

Pozdrawiam

Pan Wojtek