W sobotę:

1) poprawialiśmy dyktando sprzed tygodnia,

2) powtarzaliśmy zasady pisowni Rz i ż.

3) czytaliśmy czytanki z podręczników o Kazimierzu Pułaskim (kl. 5) i św. Królowej Jadwidze (kl. 6)

4) w dniu św. Kazimierza poznawaliśmy sylwetki znanych osób noszących imię Kazimierz.

W domu: ćwiczenia z podręcznika. 

Pozdrawiam 

Pan Wojtek