Witam serdecznie 

Temat: ,,Zasady pisowni wielką literą"

- Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji. 

- Wielka litera w pisowni imion, nazwisk, w tytułach książek, miast, państw i utworach literackich.

- Pisanie listu do przyjaciela. 

- Kto to jest Adresad , a kto Nadawca. 

- Używanie zwrotow grzecznościowych w listach.

- Powtórzenie wiadomości z klasy II na temat głoski i litery. 

- Ćwiczenia praktyczne z wieloma słowami zapisanymi w zeszycie.

Dziękuję 

Jolanta Licznerska