Witam serdecznie

 

Temat: ,, Nowy rok i jego tradycje ".

 

- Wypowiedzi na temat przeżyć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i tradycjami tego okresu. 

- Wspólne czytanie wiersza pt. ,, Król Rok i jego dwunastu braci "

- Nazwy miesięcy roku

- Próby charakterystyki poszczególnych miesięcy roku na podstawie tekstu.

- Ćwiczenia ze znakami przestankowymi w zdaniach.

- Samodzielne układanie zdań ze znakami przestankowymi. 

- Samodzielne  ćwiczenia w rozwijaniu zdań.

- Łączenie zdań za pomocą przecinka lub wyrazów: i, ale, bo, lub, że, albo, ponieważ, dlatego.

Dziękuję 

Jolanta Licznerska