1. Przywitanie w nowym roku szkolnym.

2. Pisanie e-maila lub blogu (do wyboru) na temat "Jak spędziłem swoje wakacje".

3. Rozdanie lektur do przeczytania w domu w ramach ćwiczenia czytania ze zrozumieniem.

4. Słuchanie ze zrozumieniem - ćwiczenia.

5. Zadania z gramatyki j. polskiego

 

Zadanie domowe

Proszę zacząć czytać otrzymane podczas lekcji lektury