1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. Zagadnienie językowe: odmiana nazwisk żeńskich. Zasady pisowni oraz ćwiczenia.

3. Przypomnienie wiadomości o imiesłowach przysłówkowych:

     a) imiesłowy przysłówkowe współczesne

     b) imiesłowy przysłówkowe uprzednie

4. Ćwiczenia z imiesłowami przysłówkowymi.

 

Zadanie domowe

Alek i Kuba - napisać zadanie 2 ze strony 73 oraz zadanie 3 ze strony 74.