Dzień dobry 

Temat 1 - czytanka "Rekin" ze strony 19 w podręczniku. 

Cele lekcji: 

Praca z tekstem. 

Burza mózgów na temat alternatywnego zakończenia opowiadania. 

Kszałcenie umiejętności wyszukiwania kontynentów i krajów na mapie świata. 

Przybliżenie dzieciom informacji na temat bezpieczeństwa w wodzie. 

Zadanie domowe nr 2 ze strony 109 - przygotuję się do dyktanda. 

Temat 2 - rozwijamy zdania. Zapoznanie z definicją zdania , zdania prostego oraz złożonego. 

Wykonaliśmy ćwiczenia od 1 do 7 ze stron 107-112. 

Proszę o dokończenie ich w domu kto nie zdążył w klasie. 

Temat 3 - Ðzień Języka Ojczystego - pogadanka na temat języka polskiego. 

Spróbowaliśmy swoich sił aby wypowiedzieć kilka łamańców językowych . 

Na koniec czytaliśmy tekst "Wierzbowa 13" 

Do zobaczenia za tydzień 

Joanna Wickiewicz