Serdecznie witam,

Temat lekcji: " Na spacerze "

Cele lekcji:

- Podsumowanie wiadomości o zimie,

- Zapoznanie dzieci z nadchodzącą porą roku - wiosną , 

- Obserwacja pogody: Czy czuć już nadchodzącą wiosnę? - rozmowa na temat odczuć, obserwacji przyrody,

-Promowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu,

- Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi,

- Rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się uczniów na określony temat,

- Uważne słuchanie rówieśników,

- Kształcenie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych- wnioskowania, klasyfikowania,

- Praca z tekstem czytanki " Na spacerze" - umiejętność ustalania kolejności w niej i rozumienie tekstu, 

 - Przeczytaliśmy czytankę " Na spacerze " z podręcznika ze str. 150 - 151 i wykonaliśmy ćwiczenia ze strony 168, 169,170,171, 172 i 173.

PRACA DOMOWA:

Proszę o przeczytanie czytanki " Na spacerze " z podręcznika str. 150 -151 i wykonanie ćwiczenia 8 i 9 ze str. 174 - 175, ćwiczenia 10 ze str. 175. 

Pozdrawiam

Krystyna Grzegrzółka