1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. Praca z podręcznikiem "Od dzwonka do dzwonka". Lekcja 4 "Z wyrazami szacunku".

     a) czytanie dialogu na temat oficjalnej i nieoficjalnej odmiany języka

     b) przekształcanie wypowiedzi do przedstawionych sytuacji

     c) zamiana stylu nieoficjanego na styl oficjalny

     d) zasady pisania e-maili formalnych

 

Zadanie domowe

Napisać e-mail do Examinations Officer w swojej szkole, w którym poprosicie o możliwość zdawania egzaminu GCSE w tym roku szkolnym. E-mail powinien zawierać uzasadnienie Waszej prośby. 

Praca na ok 90 słów