1. Praca pisemna "Kwestionariusz na temat szkoły".

2. Przygotowanie do części "Reading" egzaminu GCSE:

     a) omówienie karty pracy

     b) rozwiązywanie zadań z poprzednich lat

3. Nagrywanie wypowiedzi nt. przygotowanych prezentacji

 

Zadanie domowe

1. Dokończyć pisanie kwestionariusza na temat szkoły.

2. Wyszukać w Internecie informacje nt. polskich zwyczajów Wielkanocnych i przygotować się do pracy pisemnej na ten temat