Opis zajęć 25.03.2023

TEMATY ZAJĘĆ :

 1. Nadchodzi wiosna .
 2. Spółgłoski B i Ł w wyrazach podstawowych i wyrazach w nagłosie i śródgłosie ze stron 48-49 ( Elementarz ) .

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

 1. Sprawdzenie obecności i pracy domowej .
 2. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji .
 3. Wspólna nauka śpiewania piosenki pt.: „Jesteśmy Polką i Polakiem”.
 4. Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu . Dzieci odpowiadały na pytania do obrazka ( Elementarz str. 50).

Zwrócenie uwagi na odpowiedzi całym zdaniem .

 1. Ćwiczenia w czytaniu Elementarz str. 50 a następnie analiza tekstu oraz pytania po przeczytaniu tekstu .
 2. Wspólne wyszukiwanie i zapisywanie wyrazów zaczynających się na literę B i Ł.
 3. Ćwiczenia w pisaniu ( Ćwiczenia elementarzowe str. 46-48).
 4. Rozmowa na temat zwiastunów wiosny .
 5. Praca z tekstem Elementarz str. 96-97.
 6. Jak co sobotę był także czas na wspólne zabawy integracyjne na świeżym powietrzu .

PRACA DOMOWA .

Czytanka – Elementarz str. 50.

Ćwiczenia elementarzowe str. 49.

UWAGA KONKURS KLASOWY !!

 

Zapraszam moich uczniów do wzięcia udziały w naszym klasowym konkursie .

Temat : Wiosna .

Dowolna praca plastyczna .

Rozwiązanie konkursu 22.04.2023.

Prace plastyczne należy oddać do 22.04.2023.

Pozdrawiam serdecznie .

Olga Donder-Liberda