1. Sprawdzenie zadania domowego.

2. Czytanie opowiadania pt. "Wywiad" ze zbioru opowiadań "Gorzka czekolada".

3. Pisanie bloga nt. przeczytanego opowiadania.

4. Praca z podręcznikiem "Od dzwonka do dzwonka":

     a) czytanie fragmentu opowiadania Marii Dąbrowskiej pt. "Marcin Kozera"

     b) pisanie odpowiedzi na pytania do tekstu.

5. Zajęcia o bezpieczeństwie podczas wakacji pt. "Bezpieczne wakacje"

 

Zadanie domowe 

Dokończyć odpowiedanie na pytania ze strony 78-79