PROJEKT EDUKACYJNY

 

 Projekt edukacyjny „ Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy”

 

 

 

                                   Autorzy projektu edukacyjnego: Marzena Dziadkowiec oraz Krystyna Grzegrzółka przy współpracy z Małgorzatą Hirczyn

 

 

 

Uzasadnienie i idea projektu:

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany przez nas projekt obejmuje trzy spotkania w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. Trzy razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek i opowiadań oraz omawianie z dziećmi konkretnych cech i zachowań; gry; odgrywanie scenek i ról; rozmowy itp.
Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.

 

Ustalony został następujący terminarz omawianych wartości:

 1. Wrzesień/ Październik - Kreatywność- dzień połączony z Dniem Kropki.
 2. Marzec – Równość- dzień połączony ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa.
 3. Czerwiec- Odwaga- dzień połączony z pierwszym dniem lata.

 

Głównym założeniem naszego projektu jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc.,
bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę. Dlatego aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do inności, powstał nasz projekt. Projektem zostaną objęci uczniowie w wieku od 3 do 17 lat.

 

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu:

-Krystyna Grzegrzółka- wychowawca klasy 1 w ISSB Bristol

-Marzena Dziadkowiec- wychowawca klasy 2,5 w ISSB Bristol

-Małgorzata Hirczyn- pedagog oraz logopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie.

 

Cele ogólne projektu:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób.
 • Wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek
  i wrażliwość.

 

Cele szczegółowe:

 • Kształtowanie postawy akceptacji wobec inności wśród dzieci.
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.
 • Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy”.
 • Nauka tolerancji wobec osób różniących się od nas między innymi wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem- jak również cechami nie widocznymi na pierwszy rzut oka np. choroby serca, autyzm, cukrzyca.
 • Kształtowanie postaw empatii wobec inności.
 • Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
 • Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
 • Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do inności.
 • Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.


Okres realizacji

Od 15 września 2018 do 17 lipca 2019 roku.


Metody i formy realizacji projektu:

 • czynne,
 • słowne,
 • oglądowe,
 • twórcze,
 • zadań stawianych do wykonania,
 • grupowa,
 • indywidualna.


Ewaluacja projektu

 • Prezentacja wytworów dzieci.
 • Wystawa w szkołach biorących udział w projekcie z etapów projektu w wybranej przez siebie formie np. w postaci gazetki na tablicy informacyjnej.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu.