W dniach 12-16 listopada odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli polonijnych w ramach nowej edycji projektu Erasmus+. Tym razem gościliśmy na Litwie - w Wilnie oraz w żłobko-przedszkolu w Mejszagole. Integraqcyjną Szkołę Sobotnią z Bristolu reprezentowali Rosanna Radlińska-Tyma, Krystyna Wójtowicz oraz Wojciech Napruszewski.

Organizatorzy spotkania bardzo starali się, by wszyscy uczestnicy spotkania wywieźli z niego jak najlepsze wrażenia. Spotkaliśmy się z fantastyczną gościnnością i mogliśmy poczuć na własnej skórze, jak bardzo żywe są słowa wyrażone na plakacie w przedszkolu - polskie serca biją. 

Integralną częścią spotkania była uroczysta akademia z okazji 11 listopada - rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Trzeba przyjechać aż na Litwę, by usłyszeć polskie dzieci śpiewające wszystkie zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, gdy w Polsce młodzi Polacy mają problem z jedną, dwiema - mówiła po spotkaniu Rosanna Radlińska-Tyma. 

Polskie dzieci i młodzież na Litwie wychowują się w środowisku dwu-, czasem nawet trójjęzycznym. Mówią o sobie, że oni nie są emigrantami, ale ludnością autochtoniczną, która przetrwała tam z dziada, pradziada, i przez wszystkie lata powojenne, najpierw w Związku Radzieckim, a potem w niepodległej Litwie, udało im się z powodzeniem przechować polską mowę, świadomość, tradycje i zwyczaje, Dziś ci młodzi ludzie mówią po litewsku i polsku, czasem jeszcze po rosyjsku, a w szkołach uczą się angielskiego. To, co naprawdę uderza, to bardzo silne przywiązanie do polskości i wzajemne wspieranie się miejscowych Polaków, którym udaje się zaistnieć w życiu lokalnych społeczności, a także wejść w świat litewskiej polityki. 

Sesje warsztatowe, które odbyły się podczas spotkania, dotyczyły rozwijania kreatywności uczniów oraz wykorzystania gier matematycznych w procesie kształcenia dzieci.

Był też oczywiście czas na zwiedzanie pięknego miasta Wilna, można by powiedzieć po śladach Adama Mickiewicza, oraz Trok, dawnej stolicy Wielkich Książąt Litewskich, na zakupy pamiątek, odwiedzanie miejsc zwiąśzanych z historią naszych rodzin, oraz, dla tych, którzy chcieli, czas na modlitwę podczas odpustu w sanktuarium w Ostrej Bramie.  


 

 IMG 3620
IMG 3226 IMG 3553
 IMG 2862
 IMG 4524
 IMG 3959
IMG 3233