W dniach od 27 do 31 sierpnia w Białymstoku odbyło się szkolenie metodyczne w ramach nowej edycji projektu Erasmus plus dla nauczycieli szkół polonijnych. W szkoleniu tym wzięli udział nauczyciele z organizacji partnerskich z Polski, Litwy, Belgii, Holandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Naszą szkołę reprezentowali Rosanna Radlińska-Tyma, Krystyna Wójtowicz oraz Wojciech Napruszewski.

Szkolenie organizowane przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku miało służyć podniesieniu kompetencji nauczycieli polonijnych oraz stworzyć platformę dla lepszego poznania się wzajemnie, warunków w jakich działają polskie szkoły w różnych krajach oraz wymiany doświadczeń.

Szkolenie rozpoczęło się od wyjazdu studyjnego do Białowieży. Tam uczestnicy odwiedzili wybieg pokazowy żubrów oraz mogli zobaczyć inne zwierzęta mieszkające w Puszczy Białowieskiej. Przeszli również ścieżką edukacyjną 'Żebra Żubra', której zadaniem jest pokazać uczestnikom jak wygląda jeden z ostatnich lasów pierwotnych w Europie. Uwieńczeniem wyjazdu była wizyta w muzeum leśnym, gdzie przewodnicy z zapałem opowiadali o tajnikach życia w puszczy.

Część warszatową spotkania otworzyło szkolenie przybliżające uczestnikom możliwości wykorzystania techniki lapbook w pracy nauczyciela polonijnego. Lapbook jest formą plastycznego przedstawienia informacji na dowolnie wybrany przez nauczyciela temat. Uczniowie, uczestnicząc w tworzeniu swoich prezentacji, mają możliwość ubogacić jej przekaz za pomocą rozmaitych kieszonek, zakładek, składek oraz wielu innych elementów graficznych. Lapbooka można wykorzystać przy tworzeniu powtórek oraz syntetycznym zbieraniu informacji na zadany temat.

Drugi warsztat był poświęcony rozmaitym grom i zabawom sprzyjającym integracji grupy oraz rozwojowi koncentracji,  pamięci oraz rozwijających umiejętności psychoruchowe uczniów.  Uczestnicy szkolenia otrzymali sporą dawkę pomysłów dla młodszych i starszych, dzięki którym uczniowie nie będą się już więcej nudzić na zajęciach w polskiej szkole.

Trzeci warsztat był poświęcony koncepcji inteligencji wielorakich. Zakłada ona, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie posiadają unikalny dla siebie zestaw inteligencji na różnych poziomach i kluczem do skuteczności procesu nauczania jest uświadomienie sobie, że każdy jest inny i ma inne zestawy inteligencji, oraz dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów, tak aby każdy w miarę możliwości mógł się uczyć w najłątwiej dla siebie przyswajalny sposób.

Nauczyciele polonijni zebrani w Białymstoku mieli szansę spróbować swoich sił w praktyce. Reprezentanci każdego z krajów prowadzili fragment zajęć w przedszkolu z grupą dzieci, z którą nigdy wcześniej nie pracowali. Zajęcia te wypadły świetnie. Przyglądała się im również ekipa telewizyjna z Telewizji Polskiej Białystok, a relację można było później zobaczyć w TVP Polonia, a także w regionalnym paśmie TVP Białystok.

Stacjonarne szkolenie dla nauczycieli jest dopiero początkiem większej całości. Każdy z ośrodków biorących udział w projekcie będzie miał teraz za zadanie przygotować i poprowadzić zajęcia na podstawie tematów poruszonmych podczas szkolenia w Białymstoku. Przygotowywane są również kolejne podoibne spotkania - w Hiszpanii i na Litwie.

Zobacz relację telewizyjną

WhatsApp Image 2021 08 30 at 09.38.03

WhatsApp Image 2021 08 30 at 09.27.33