Poniżej protokół z rekrutacji na szkoleie w Białtymstoku. 
Zakwalifikowani:

1. Rosanna Radlińska-Tyma
2. Krystyna Wójtowicz
3. Wojciech Napruszewski