W dniach 09-15 maja 2019 odbyło się czwarte szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytycji partnerskiuch projektu. W szkoleniu udział wzięły Rosanna Radlińska- Tyma, Olga Donder- Liberda oraz Magdalena Jurgielewicz. Tym razem byłyśmy gośćmi polskiej szkoły w Moss, w Norwegii. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówki goszczącej, środowiskiem lokalnym oraz systemem szkolnictwa. Wszystkie instytucje partnerskie poprowadziły zajęcia w Polskiej Szkole w Moss dzieląc się metodami, technikami oraz narzędziami, które stosują w nauczaniu dzieci polonijnych w swoich placówkach. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników merytorycznych palcówki koordynującej projekt - MODM w Białymstoku. Towarzyszyły nam dwa tematy podczas tych warsztatów: "Jak rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów szkół polonijnych" oraz "Dyscyplina w klasie polonijnej".

Magdalena Jurgielewicz