W dniach 25-29 maja 2018 odbyło się drugie szkolenie dla nauczycieli i kadry zarządzającej z instytycji partnerskiuch projektu. W szkoleniu udział wzięły Krystyna Wójtowicz oraz Jolanta Daniszewska.

Tym razem byliśmy gośćmi Associacio Cultural Escuela Polaca w Torredembarra. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem placówki goszczącej, środowiskiem lokalnym oraz systemem szkolnictwa. Wszystkie instytucje partnerskie poprowadziły zajęcia w Polskiej Szkole w Barcelonie dzieląc się metodami, technikami oraz narzędziami, które stosują w nauczaniu dzieci polonijnych w swoich placówkach.

Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników merytorycznych palcówki koordynującej projekt - MODM w Białymstoku. Towarzyszyły nam dwa tematy podczas tych warsztatów: "Jak rozwijać kompetencje językowe uczniów szkół polonijnych?" i    "Treści patriotyczne oraz ich realizacja w edukacji polonijnej uczniów szkół polonijnych."

W załączeniu zdjęcia z warsztatów, propozycje ćwiczeń przekazane nam przez pracowników merytorycznych MODM oraz scenariusz zajęć poprowadzonych w Barcelonie - autor i prowadzenie p. Krystyna Wójtowicz.