Formularz wycieczkowy


Wycieczka


Dane dziecka / dzieci


Nie jedzie żadna osoba dorosła

Dziecko będzie pod opieką jednego z nauczycieli jadących na wycieczkę. Koszt wycieczki może być w związku z tym nieznacznie wyższy. Ilość miejsc dla dzieci jadących pod opieką nauczycieli jest ograniczona.


Dane do faktury


Klauzula

Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka na wycieczkę pod opieką wyżej wymienionej osoby dorosłej/dorosłych. Jednocześnie zobowiązuję się uiścić opłatę za wycieczkę we wskazanym terminie.

 

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt.
Przetwarzamy dane zgodnie z RODO (patrz Privacy Policy na stronie szkoły)