Anna Hirczyn

mgr Anna Kurowska- Hirczyn.

Od 2007 r., jestem pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejowie (z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi). Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo- wychowawczą z doradztwem zawodowym. Nieustannie doskonale swoje umiejętności, nie tylko poprzez doświadczenie, ale przede wszystkim biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani współpracą ze mną i moją szkołą, służę pomocą w sprawach ogólnowychowawczych. Udzielenie wskazówek i pomoc w rozwiązaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz poradnictwo dla rodziców i pomoc metodyczna.