Witam !

        Ostatnie zajęcia zaczęliśmy od przypomnienia wszystkich poznanych do tej pory części mowy. Uczniowie podchodzili i zapisywali w odpowiedniej kolumnie tabeli wyraz, który jest np. rzeczownikiem. Tego dnia poznaliśmy również liczebnik. Aby w pełni zrozumieć, czym jest, dzieci wykonały ćwiczenia ze strony 103-105. Osoby, które szybciej wykonały zadania, tworzyły zdania z liczebnikami w zeszycie.

        Druga część zajęć, już tradycyjnie związana jest z czytaniem tekstów. Na początek przypomnieliśmy sobie, kiedy zaczyna się wiosna (kalendarzowa, astronomiczna). Następnie przygotowałam ilustracje z zwiastunami wiosny; uczniowie odgadywali, co jest na danym obrazku oraz zapisywali na tablicy ilość głosek i liter w danym wyrazie np. krokus. Kolejnym zadaniem było czytanie tekstu ze str. 146 pt. "Wiosna". Zadaniem dzieci było wyszukanie i zapisanie wszystkich rzeczowników z wiersza. Przeczytaliśmy jeszcze czytankę ze str.149 pt. "Chcę pospać dłużej" oraz "W co się zmienić"- str.151. Wszystkie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące tekstu. Dodatkowo przeczytałam jeszcze tekst z innej książki - uczniowie zapamiętywali, o jakich zwiastunach wiosny mowa w tekście.

 

Ważne:

Za tydzień uczniowie będą pisać dyktando z podręcznika str.147.

Pozdrawiam

A. Musiał