Witam serdecznie 

 

Temat: ,, Szukamy wiosny "

 

- Obserwacja zmian w przyrodzie  - pierwsze uogólnienia.

- Rozmowa na temat przedwiośnia, pierwszych kwiatach,  powrocie ptaków.

- Wspólne czytanie opowiadania pt. ,,Przebiśnieg".

- Praca w grupach - próby opowiadania z zachowaniem kolejności zdarzeń i wymyślenia zakończenia. 

- Wyszukiwanie zwrotów poetyckich w wierszu pt. ,,Wiosna" - Stefana Kłosińskiego- suknia z kwiatów,

ptasie chóry, ona bieży.

- Indywidualne  rysowanie wiosny.

 

Dziękuję 

Jolanta Licznerska