Temat 1: Powtórzenie wiadomości oraz utrwalenie wiadomości po klasie trzeciej. Temat 2: Słuchanie ze zrozumieniem tekstu „W lesie” Hanny Zdzitowieckiej- quiz. 


Temat 3: Test na zakończenie klasy trzeciej- praca w ćwiczeniach. 


zadanie domowe 

zastanow się nad miejscem, które chciałbyś/chciałabyś odwiedzić w trakcie nadchodzących wakacji