Witam,

Po sprawdzeniu zadania domowego i krótkiej rozmowie przeszliśmy do lekcji.

Podczas zajęć dzieci wykonały wiele zadań utrwalających zasadę pisowni " ó " wymienne. 

Przeczytaliśmy legendę o dzielnej Wandzie str 175.

Rozmawialiśmy o tym co to jest legenda.

Po krótkiej analizie tekstu, dzieci słuchały legendy czytanej przez lektora.

Wykonaliśmy krótki plan wydarzeń.

Dzieci opisywały postaci legendy, a także wykonały ilustrację.

Na ostatniej lekcji czytaliśmy bajkę o szarym słowiku.

Dzieci wykonały też kilka ćwiczeń ruchowych na zakończenie lekcji.

 

Zadanie domowe:

Napisz opis słowika.

Czy tobie też czasami zdarza się być nieśmiałym?

Minimum 7 zdań.

Proszę o przesłanie zadania na maila ( można zrobić zdjęcie)

 

Dziękuje i pozdrawiam

Joanna Buraczek