Witam,

Podczas zajęć sprawdziliśmy zadanie domowe oraz zrobiliśmy zadania z liczebnikami głównymi i porządkowymi.

 

Przeczytaliśmy tekst ze strony 169 i odpowiedzieliśmy na pytania.

Dzieci napisały krótkie dyktando, poszło im bardzo dobrze!

Rozmawialiśmy o zazdrości oraz o złości i jak sobie z nią radzić.

Wykonaliśmy zadania z ćwiczeń ze str :108- 109 z ó wymiennym.

Rozmawialiśmy o świętach 1, 2, 3 maja, dzieci słuchały piosenki "Witaj majowa jutrzenko".

Rozmawialiśmy o konstytucji, symbolach narodowych.

Wykonaliśmy zadania : memory patriotyczne, wyszukiwanie wyrazów oraz uzupełnianie zdań.

Przeczytaliśmy tekst ze str181- 185

Dzieci wykonały również flagę.

Zadanie domowe:

zadanie 5,6,7, str 110 ćwiczenia

 

Pozdrawiam Joanna Buraczek