1. Sprawdzenie zadania domowego.

2. Przygotowanie do egzaminu GSCE część Writing. Opracowywanie tematów z ubiegłych lat z wykorzystaniem materiałów filmowych.

 

Zadanie domowe

1. Napisać wypracowanie na temat: "Rola aktywności fizycznej w życiu młodych ludzi".

2. Wspólnie z rodzicami/opiekunami podjąć decyzję w sprawie wycieczki do Londynu w dniu 1 lipca 2023. W załączeniu program wycieczki oraz formularz zgody na udział w wycieczce.