1. Stopniowanie przymiotników - powtórzenie i ćwiczenia

2. Zagadnienia społeczne - praca z podręcznikiem "Nowe tematy. GCSE Polish. Workbook":

     a) migracja

     b) problemy społeczne

     c) idealne społeczeństwo

3. Piramida zdrowego żywienia - wstęp do rozdziału "Styl życia". Podręcznik "Nowe tematy. GCSE Polish"

 

Zadanie domowe

Dokończyć czytanie książki w języku polskim. Przeczytaną książkę przynieść na najbliższe zajęcia.