1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. Przypomnienie wiadomości o rzeczownikach - c.d.

3. Wprowadzenie do tematu: "Plany związane z małżeństwem/partnerstwem"

     - miłość młodzieńcza, miłość dojrzała - przypisywanie określeń, czym się charakteryzują, czym się różnią.

     - oczekiwania względem partnerki/partnera - praca w grupach

 

Zadanie domowe

Wykonać zadanie 4 i 5 ze strony 17 podręcznika "Nowe tematy".