1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. "Wakacyjne doświadczenia Twoich rówieśników" - praca z tekstem:

     a) głośne czytanie

     b) odpowiadanie na pytania do tekstu

3. Fragment opowiadania "Krzywe t10" - praca z tekstem:

     a) głośne czytanie

     b) poznawanie nowych wyrażeń i zwrotów

     c) odpowiadanie na pytania do tekstu

 

Zadanie domowe

Napiszcie w formie bloga o konieczności pomocy osobom potrzebującym. W treści użyjcie przykładu kiedy to Wy lub Wasi rodzice pomogliście w jakiś sposób osobie potrzebującej, jeżeli nie pamiętacie takiej sytuacji możecie ją wymyślić. Klasa GCSE 150 słów pozostali uczniowie 120.