1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego.

2. Powtórzenie wiadomości o przysłówkach:

     a) co to są przysłówki

     b) tworzenie przysłówków z przymiotników

     c) przysłówki częstotliwości - ćwiczenia

     d) uzupełnianie związków frazeologicznych i przysłów odpowiednimi przysłówkami

     c) stopniowanie przysłówków - ćwiczenia

3. Psychozabawa - jakim wakacyjnym typem jesteś.

 

Zadanie domowe

1. Dzięki psychozabawie poznałeś/aś jakim typem wakacyjnym jesteś. Opisz najlepsze wakacje wymyślonego bohatera, który jest takim typem wakacyjnym jak Ty (np. opisz wspaniałe wakacje "Plażowicza"). Klasa GCSE praca na co najmniej 150 słów, pozostali uczniowie na co najmniej 100 słów.

2. Alek - napisz samodzielnie dodatkowo recenzję książki, którą przeczytałeś lub filmu, który obejrzałeś. Praca na co najmniej 180 słów.