1. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego

2. Praca z tekstem, artykuł "Galerie handlowe":

     a) głośne czytanie

     b) wypisanie różnic i podobieństw pomiędzy galeriami handlowymi w Polsce i Wielkiej Brytanii

 3. Cechy reklamy i produktu - dyskusja i łączenie wyrazów

4. Moda i nowe trendy - odpowiadanie na pytania

6. Powtórzenie wiadomości o stronie czynnej, biernej i zwrotnej czasownika - ćwiczenia

 

Zadanie domowe

1. Klasa GCSE - napisz blog o tym jak spędziłeś ostatni half term (ok 120 słów, opis może być wymyślony)

2. Klasa 6 - wykonaj rysunek przedstawiający jedną z czynności, którą wykonywałeś podczas ostatniego half term (kartka formatu A4, rysunek wykonany za pomocą kredek lub farb)