Witam serdecznie.

Tematy ostatnich zajęć :

1.       ,, Poznajemy się wzajemnie .”

2.         ,, Nasza polska szkoła ,klasa, sprzęty , przybory szkolne. ”

3.       ,, Poznajemy samogłoski a i e .”

Fazy lekcji : 

1. Poznajemy się wzajemnie - utrwalanie imion dzieci w zabawie z piłką . 

2. Krótkie przypominienie wiadomości z ostatniej lekcji.

3. Zapoznanie dzieci z podręcznikami i niezbędnymi przyborami szkolnymi . 

4. Praca z obrazkiem jako ćwiczenie w mówieniu - Elementarz strona 4-5.

5. Poznajemy samogłoski A i E na podstawie wyrazów z tymi literami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie w Elementarzu str.6-7 . 

Poznając obrazki zwracaliśmy uwagę na kategoryzację - czy jest to rzecz , roślina ,zwierzę czy osoba. 

6. Ćwiczenia w pisaniu - ćwiczenia elementarzowe str. 2-4

Jak co sobotę był także czas na drugie śniadanie i zabawy na świeżym powietrzu . 

PRACA DOMOWA: 

Ćwiczenia elementarzowe str. 4-5 

Pozdrawiam serdecznie .

Olga Donder-Liberda