Opis zajęć 8.01.2022

TEMTY ZAJĘĆ :

  1. Nadeszła zima
  2. Spółgłoski W i F

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

  1. Powrót do Świąt Bożego Narodzenia czyli jak spędziliśmy Święta oraz jakie znamy zwyczaje bożonarodzeniowe.
  2. Krótkie powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji .
  3. Ćwiczenia w mówieniu- rozmowa kierowana na temat zmian zachodzących w przyrodzie ( szron, pierwszy śnieg , przymrozki ) oraz słownictwa związanego z zimą ( płatki śniegu, kule śniegowe , ubrania zimowe , karmnik , zimowe sprzęty sportowe ).
  4. Praca z obrazkiem Elementarz str. 46- dzieci odpowiadały na pytania do obrazka . Uczyliśmy się odpowiadać na pytania całym zdaniem .
  5. Wspólne oraz pojedyncze czytanie czytanki str.46 . Wspólna analiza tekstu .
  6. Nauka piosenki ; ,, Zima, zima , zima, pada, pada śnieg..”
  7. Poznanie nowych spółgłosek : W i F . Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się na spółgłoski W i F a następnie układanie zdań z tymi wyrazami .
  8. Ćwiczenia w pisaniu str. 42-44.

ZADANIE DOMOWE

Ćwiczenia elementarzowe str. 45

Elementarz – czytanki str. 46 i 47

Pozdrawiam serdecznie .

Olga Donder-Liberda