Opis zajęć 27.11.2021

TEMATY ZAJĘĆ :

 1. Listopad ( liść opadł ) – chłód , mgły ,deszcz, słota
 2. Lama, kucyk, emu
 3. Spółgłoski J i C w wyrazach podstawowych i wyrazach w nagłosie i śródgłosie ze stron 32,33

PLAN ZAJĘĆ :

 1. Sprawdzenie zadania domowego i obecności .
 2. Wspólne śpiewanie piosenek „Ogórek” oraz „Kolorowe kredki”.
 3. Ćwiczenia w mówieniu – rozmowa kierowana na temat jesiennej pogody . Poznanie słów i wyrażeń związanych z listopadową pogodą – chłód, mgły, deszcz , słota, pochmurno, wietrzenie, lub słonecznie, kolorowo , jesiennie , smutno .
 4. Poznanie nowych spółgłosek j, c w wyrazach podstawowych . Analiza sylabowa i głoskowa wyrazów z j i c.
 5. Układanie zadań z wyrazami zaczynającymi się na literę j i c .
 6. Praca z obrazkiem str. 34 ( Elementarz ) . Uczniowie odpowiadali na pytania do obrazka .
 7. Wspólne czytanie i analiza tekstu str. 34 ( Elementarz ) .
 8. Ćwiczenia w pisaniu str. 30-32 ( Ćwiczenia elementarzowe )
 9. Na koniec wspólnie ćwiczyliśmy kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

ZADANIE DOMOWE :

Ćwiczenia elementarzowe str. 33

Nauczyć się czytać tekstu z Elementarza str. 34-35

Uczniowie otrzymali tekst kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”- bardzo proszę aby w miarę możliwości dzieci nauczyły się czytać test , ponieważ 18.12 będziemy wspólnie z innymi klasami prezentować przygotowaną kolędę . ( proszę aby dzieci nie zgubiły i nie zapomniały zabrać do szkoły tekstu ).

Pozdrawiam serdecznie .

Olga Donder-Liberda