Opis zajęć 16.10.2021

TEMATY ZAJĘĆ:

  1. Jesienne owoce i warzywa
  2. Wyrazy z ą i ę (w plenerze łąki)

PRZEBIEG ZAJĘĆ :

  1. Sprawdzenie obecności i zadania domowego.
  2. Krótkie powtórzenie z ostatniej lekcji
  3. Rozmowa kierowana na temat owoców i warzyw zbieranych z pól i sadów jesienią .
  4. Wspólne śpiewanie piosenki „Ogórek”
  5. Praca z obrazkiem ( str. 16 i 17 Elem.) wg. pytań umieszczonych nad obrazkiem .Nazywanie małych obrazków i wyszukiwanie liter ę i ą w podpisach .
  6. Ćwiczenie słuchu fonetycznego – analiza sylabowa i głoskowa wyrazów ze str. 18 i 19 .
  7. Ćwiczenia na rozumienie tekstu – zagadki do ilustracji .
  8. Ćwiczenia w pisaniu

W ćwiczeniach pracowaliśmy na stronach 14-16, elementarz 16-19

ZADANIE DOMOWE ;

Ćwiczenia str. 17 .

Nauczyć się wszystkich samogłosek – ćwiczenia str. 16.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia .

Olga Donder-Liberda