Temat 1: wrzesień 1939

  • praca z tekstem czytanki „wrzesień 1939”
  • ciche czytanie ze zrozumieniem w oparciu o tekst czytanki
  • tworzenie zdań oraz uzupełnianie luk wyrazowych w zdaniach

 

Temat 2: jesienne opowiadanie

  • rozwijanie i utrwalanie słownictwa o tematyce jesiennej
  • tworzenie własnego opowiadania o tematyce jesiennej

 

Praca domowa

Sprawdzenie poprawności oraz dokończenie opowiadania, stworzenie ilustracji do własnego opowiadania