Bajka czy baśń – oto jest pytanie, happy end czy morał – co ważniejsze i ciekawsze? Na ostatnich zajęciach to właśnie nasze najważniejsze zagadnienie.

Czytaliśmy baśń o dziewczynce z zapałkami, odpowiadaliśmy na pytania do tekstu i zastanawialiśmy się, co pisarz, H. Ch. Andresen, chciał nam przekazać w tej smutnej historii. W domu proszę, by dzieci zrobiły jedno ćwiczenie pod baśnią.

Biskup Ignacy Krasicki i jego bajki to kolejne zagadnienie naszej lekcji. Uczniowie wysłuchali bajek: „Ptaszki w klatce”, „Kruk i Lis”, „Przyjaciele”. Zastanawialiśmy się, czym się bajka różni od baśni i co to jest morał lub pointa.

Dyskutowaliśmy co nam autor chciał przekazać personalizując zwierzęta.

Rozpoczęliśmy ćwiczenia gramatyczne, które będziemy kontynuować w przyszłą sobotę. Przypominam o Marii Curie- Skłodowskiej.

Pozdrawiam,

Patrycja