Drodzy Rodzice!

Witamy bardzo serdecznie w Integracyjnej Szkole Sobotniej im. Gen. Władysława Andersa. Dziękujemy za zaufanie i wybranie naszej szkoły.

Zajęcia w szkole podzielone są na trzy trymestry:

Trymestr 1
23.09.2017 - 16.12.2017

Trymestr 2
06.01.2018 – 24.03.2018

Trymestr 3
14.04.2018 - 14.07.2018

Plan zajęć

8.55 zbiórka na boisku szkolnym

Przedszkole A i B
gry i zabawy od godz. 9.00-12.30

Klasy 0 i 1
gry i zabawy oraz zajęcia lekcyjne od godz. 9.00-12.30

Klasy 2 i 2,5

1 lekcja 9:00 - 10:45

2 lekcja 11:15 -12:30

Klasy 3 i 4 i 5 i 7

1 lekcja 9:00 - 10:30

2 lekcja 11:00 - 12:30

Klasy GCSE i A-level ma ustalone indywidualny czas pracy oraz przerw

12:30 do 12:40 nauczyciele oddają dzieci rodzicom/opiekunom. Wszystkie nieodebrane w tym czasie dzieci zostają przekazane opiekunowi świetlicy. Odbiór dzieci ze świetlicy i kółek zainteresowań odbywa się przy wejściu głównym.

W przedszkolach nauczyciele sami ustalają porę drugiego śniadania czy zabaw na ogrodzie, w zależności od potrzeb dzieci.

Prosimy o punktualne przybycie na boisko szkolne oraz nie wchodzenie na teren szkoły. Zobligowani jesteśmy do przestrzegania wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa szkoły. (Fonthill Primary). O godzinie 9.05 drzwi szkoły zostaną zamknięte. Po tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły p. Rosanną Radlińską-Tymą tel. 07806612529, p. Jolantą Daniszewską tel. 07517971880 lub p. Artemidą Bury tel. 07595417697. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby prosimy o wypełnienie załączonego do informatora upoważnienia (ostatnia strona) i przekazanie go nauczycielowi w klasie.

Strój

Prosimy o schludny strój dostosowany do warunków panujących na zewnątrz. W szkole obowiązuje obuwie sportowe.
Zabrania się przychodzenia w butach na obcasach, szpilkach, butach z kółkami i klapkach itp.

Prosimy o podpisanie dzieciom w przedszkolach oraz w klasie 0 i 1 kurtek, butów, czapek (w widocznym miejscu), oraz plecaków i przyborów szkolnych.

Nieobecności

W razie nieobecności ucznia w szkole prosimy
o kontakt tel. lub e-mailowym z wychowawcą klasy.

Prosimy o śledzenie na bieżąco strony szkoły. Tam umieszczane będą najważniejsze informacje i formularze. Na stronie mogą państwo przeczytać również co dziecko robiło w szkole oraz jakie są zadania domowe.

http://www.issb.info/index.php

Płatność

Od września 2016 wprowadzone zostaje bezzwrotne wpisowe w wysokości £10, które w całości przekazywane jest na budżet klasy, do której chodzi dziecko/dzieci.

Zmienia się także okres rozwiązania umowy jaką zawierają rodzice/opiekunowie ze szkołą, rejestrując dziecko/dzieci w bazie szkolnej i od września 2016 wynosi on 1 miesiąc.

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2017/2018 liczone są w następujący sposób:

10.00 GBP  za sobotę za jedno dziecko 
14.00 GBP  za sobotę za dwoje
16.00 GBP  za sobotę za troje i więcej dzieci

W roku szkolnym 2017/2018 jest 36 sobót:

Trymestr 1: wrzesień-grudzień - 12 sobót

Trymestr 2: styczeń-marzec - 11 sobót

Trymestr 3: kwiecień-lipiec - 13 sobót

Otrzymacie Państwo fakturę za cały rok szkolny na adres email podany podczas rejestracji. Faktury będą w formacie PDF, z terminem płatności 12 dni i możliwością wyboru między trzema formami płatności:

całość z góry z 5% rabatem, 3 raty, 9 rat ( nie są płatności miesięczne !!! ).

Zgodnie z Regulaminem Szkoły brak opłaty za szkołę uniemożliwia udział dzieci w zajęciach szkolnych.

Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia z opłaty za szkołę. Inne opłaty, dotyczące na przykład podręczników lub imprez szkolnych, również będą fakturowane.

Przyjmujemy wpłaty na konto bankowe: Bank: HSBC

Name: Integrative Saturday School
Sort Code: 40-14-21
Account: 01332783
Reference: nr faktury lub imię i nazwisko dziecka

Terminy płatności za rok szkolny 2017/2018

Jeśli wybrali Państwo płatność jednorazową z 5% zniżką, proszę o dokonanie wpłaty na konto szkoły zgodnie z terminem podanym na fakturze.

Jeśli wybrali Państwo płatność w 3 ratach, proszę o dokonanie wpłat na konto szkoły zgodnie z poniższymi terminami:

Rata

Płatna do

1 dziecko

2 dzieci

3 lub więcej dzieci

1

1.09.2017

£120

£168

£192

2

31.12.2017

£110

£154

£176

3

8.04.2018

£130

£182

£208

Jeśli wybrali Państwo płatność w 9 ratach, proszę o dokonanie wpłat na konto szkoły zgodnie z poniższymi terminami:

Rata

Płatna do

1 dziecko

2 dzieci

3 lub więcej dzieci

1

1.09.2017

£40

£56

£64

2

1.10.2017

£40

£56

£64

3

1.11.2017

£40

£56

£64

4

1.12.2017

£40

£56

£64

5

1.01.2018

£40

£56

£64

6

1.02.2018

£40

£56

£64

7

1.03.2018

£40

£56

£64

8

1.04.2018

£40

£56

£64

9

1.05.2018

£40

£56

£64

Przypominam, że brak terminowej wpłaty na koncie szkoły będzie skutkować doliczeniem opłaty administracyjnej w wysokości £5.

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam do odbioru mojego dziecka .................................................................., z klasy ......

następujące osoby: 1)..................................................................................................................

tel. kontaktowy: .................................................

2).................................................................................................................. tel. kontaktowy: .................................................

Hasło upoważniające do odbioru dziecka: .....................................................................................................................

......................................................... (imię i nazwisko osoby upoważniającej)

......................................................... (pokrewieństwo)

.......................................................... (data)

......................................................... (podpis)

......................................................... (tel. kontaktowy)