W dniach 24 - 25 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe członków zespołów projektowych z instytucji partnerskich odpowiadających za realizację projektu "Polska szkoła za granicą. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół polonijnych".

Podczas spotkania wszystkie organizacje partnerskie zaprezentowały swoje placówki oraz charakter ich działania. Wymianom doświadczeń i dyskusjom towarzyszyło przekonanie, iż specyfika każdej placówki przysłuży się rozwojowi pozostałych oraz, że posiadamy dużo punktów stycznych pomimo działania w znacznie różniących się od siebie krajach.

Omówiony został również podział zadań i sposobów ich realizacji między partnerów projektu, ich koordynacji w odniesieniu do harmonogramu projektu i budżetu.

Z ramienia naszej szkoły w spotkaniu udział wzięły: Artemida Bury i Jolanta Daniszewska

W załączniku zdjęcia.

Attachments:
Download this file (047.jpg)047.jpg[ ]287 kB
Download this file (048.jpg.png)048.jpg.png[ ]698 kB
Download this file (078.jpg.png)078.jpg.png[ ]730 kB