Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu Szkoła 6.0 Wspólnoty Polskiej, nawiązaliśmy współpracę ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej. Będziemy pracować nad wspólnym projektem ekologicznym oraz konkursami. 

Link do strony szkoły